Den 12. april var det generalforsamling i Grafill, og jeg ble valgt inn i hovedstyret!
En fantastisk mulighet til å bidra positivt for den «visuelle kommunikasjonen». For ikke å snakke om de fine folka jeg har blitt kjent med og alle de spennende utfordringene som venter…

Fine folk i styret: Harald Nordberg, Morten Budeng, Vera Pahle, Teodor Bjerrang, meg selv i rosa strømpiser, Glenn Wange, Brith Helland Hagen, Catrine Kooyman Krogseth, og Anniken Havig-Gjelseth. Foto fra grafill.no

Fine folk i styret. Foto fra grafill.no

«Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon. Organisasjonen samler rundt 1 300 fagfolk og studenter innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design. Grafill skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser, samt arbeide for å høyne fagenes kvalitetsmessige og etiske nivå og bedre utdannelsen i fagene. Grafill står bak Visuelt, Nordens største årlige arrangement innen visuell kommunikasjon, og konkurransen Årets vakreste Bøker. Grafill holder til i R21, Rosenkrantz gate 21, i Oslo sentrum. Et lokale på 350 kvm, som benyttes til utstillinger, foredrag, workshop, juryering og sosiale aktiviteter.

Hovedstyrets oppgave er å påse at de vedtak og retningslinjene som styret trekker opp blir etterfulgt av sekretariatet, og at midlene disponeres i overensstemmelse med organisasjonens formål. I tillegg utnevner styret utvalg og komitéer. Hovedstyret består av en leder og seks faste medlemmer som ut fra sine respektive fagområder skal gjenspeile organisasjonens sammensetning. I tillegg velges det to vararepresentanter. Styremedlemmene velges for en periode på to år av gangen.» Kilde: grafill.no