Grünerløkka NAV sosialtjeneste vil gi et annerledes kurstilbud til de yngste brukerne som oppsøker NAV i bydelen. Målet for tiltaket er at gruppa fra 18-30 år skal få et tilbud med fokus på motivasjon og mestring som øker deltakernes ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid og aktivitet.
Med kurset ønsker NAV å gi drømmekandidatene innsikt i ulike temaer som: Hva vil jeg med livet mitt? Hvordan kommer jeg dit jeg vil? Hva er arbeidslivets spilleregler?

Jeg har laget logo med utgangspunkt i mandatet (over), idémøte med arrangørene og assosiasjoner rundt å være sin egen nøkkelperson, finne sin egen nøkkel, låse opp en ny dør og åpne opp for nye muligheter!

Logoen er levert i sort/hvit, rødt og blått.

12_desillustrert_illustrasjon_sort_logo_cathrine_louise_finstad

12b_desillustrert_logo_cathrine_louise_finstad

12c_desillustrert_illustrasjon_farge_logo_cathrine_louise_finstad