På fredag holdt jeg foredrag om NORSKE HEMMELIGHETER for illustrasjonstudentene ved Norges Kreative Høyskole.  Etter foredraget hadde vi en workshop der studentene analyserte mulige avsendere av hemmeligheter ut i fra  psykografisk og demografisk segmentering. I tillegg ble det illustrert hemmeligheter som vil bli publisert på norskehemmeligheter.no. Under er noen bilder tatt av fotograf Maria Revelj. Flere bilder ligger på Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.

13b_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad

Foto: Maria Revelj Kilde: Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.

13c_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad

Foto: Maria Revelj Kilde: Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.

13_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad

Foto: Maria Revelj Kilde: Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.

13d_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad

Flere bilder på Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.