Tidligere i uka var jeg på mitt første møte i Litteraturbrukets arbeidsutvalg der jeg representerer Grafill.

Arbeidsutvalget er et rådgivende organ for prosjektlederen og for Norsk Forfattersentrum, og har ansvaret for driften av Litteraturbruket og for at brukets konkrete mål og visjoner nås. AU skal i størst mulig grad representere alle brukergrupper, kjønn, alder og fylker.

Litteraturbruket er et kompetansesenter for litteraturproduksjoner og en arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner. Litteraturbruket eies av Norsk Forfattersentrum. På deres sider finner du informasjon om litteraturproduksjoner som er laget av og / eller formidles via Litteraturbruket. Du finner alt du trenger å vite om ulike honorarsatser, om kursvirksomhet, om arbeidsutvalget og programrådet samt en oversikt med kontaktinformasjon til de fleste litteraturfestivaler i landet.

Litteraturbruket og Norsk Forfattersentrum er landets ledende aktører innen forfatter- og litteraturformidling til skoler (via Den kulturelle skolesekken), bibliotek, sykehus, fengsler og mange andre offentlige og private arenaer og aktører. (kilde: litteraturbruket.no)

Kilde: litteraturbruket.no

Kilde: litteraturbruket.no