NORSKE HEMMELIGHETER er på trykk i nyeste nummer av tidsskriftet STEMMER! Denne gangen med overskriften «Sangfugler og sterke menn».

cathrine_louise_finstad_desillustrert_norske_hemmeligheter