Denne uka har NORSKE HEMMELIGHETER  svart på spørsmål om våre tanker rundt nettkommentarer og mulighetene for at f.eks lesere av NORSKE HEMMELIGHETER kan komme i kontakt med hverandre.

Tidligere har vi vurdert dette frem og tilbake, men enn så lenge valgt å holde våre kommentarfelt lukket. Muligheten våre lesere har til å kommentere, er under navn på facebooksiden eller anonymt via innsenderboksen på norskehemmeligheter.no.

Det aller viktigste for oss er at de som deler av sitt inneste skal bli skånet for stygge kommentarer som dessverre er en del av det «anonyme internettet».  Et annet element er at vi ønsker at de som trenger profesjonell hjelp får dette av personer med fagkompetanse. Selvsagt er det mange gode kommentarer og ordklemmer som kommer inn, og de deler vi gladelig! Målet med hele vårt prosjekt har vært å skape større åpenhet og rom for tanker man tror man er alene om. Heldigvis viser det seg stadig at vi er mange i samme båt!

«– Vi har bevisst valgt å ikke ha et kommentarfelt fordi vi har lyst til å skåne brukerne og leserne for nettroll og slemme folk. Men det er også mulig at personer kunne sett på et kommentarfelt som en mulighet til å gi velmenende råd, selv om de ikke har noen faglig bakgrunn. Allikevel henviser vi alltid til organisasjoner som har fagkompetanse, sier Cathrine Finstad, illustratør og forfatter bak Norske hemmeligheter.»

NORSKE HEMMELIGHETER har uttalt seg i forbindelse med app-farsotten Whisper, hele artikkelen kan du lese på nrk.no

Skjermdump fra nrk.no. Artikkelen er skrevet av  Cathrine Elnan, arkivfoto av Susanne Egset.

Skjermdump fra nrk.no. Artikkelen er skrevet av Cathrine Elnan, arkivfoto av Susanne Egset.