Tekst, illustrasjoner og foto er klargjort for ny sak om NORSKE HEMMELIGHETER. Denne gangen i forbindelse med kunstterapi. Artikkelen er ventet på trykk i mars.

11_desillustrert_cathrine_louise_finstad_illustrasjon_tekst