Inspirasjonsrunden i Trondheimsveien resulterte i denne illustrasjonen. Illustrasjonen er laget med åpne flater slik at det er plass til tekst. Altså skal illustrasjonen brukes som informasjonsflyer og oppslag. Når det er litt luft i designet er det enkelt og greit å skifte ut tekst ved behov.

Ettersom prosjektet fortsatt er i startfasen kan jeg ikke avsløre annet enn at det handler om naboskap.

Illustrasjon Cathrine Louise Finstad I desillustrert

Illustrasjon Cathrine Louise Finstad l desillustrert