For tredje gang har NORSKE HEMMELIGHETER blitt spurt om å dele hemmeligheter i tidsskriftet Stemmer. I forrige nummer hadde vi en sterk mann på trykk, og den aller første gangen ser du her med overskriften «Giftering, bøllering og bilring.» Hva temaet blir denne gangen gjenstår å se!

23_desillustrert_cathrine_louise_finstad_illustrasjon_tekst