Endelig litt visuell mat om det store seminaret som European Illustrators Forum, i samarbeid med Grafill og Svenska Tecknare arrangerer til høsten! Nå er registeringsiden publisert på nettet – akkurat i tide før vi drar ned til den store barnebokmessa i Bologna. Der håper vi på å treffe så mange som mulig av de andre organisasjonene som jobber for eller med illustrasjon i Europa.

Målet med dette seminaret er å samle de ulike organisasjonene og virkelig ha kvalitetstiden vi trenger for å snakke om nøkkelordene Sharing og Possibilities! Vi er fortsatt i arbeidsfasen når det gjelder programmet, og oppmuntrer organisasjonene til å bidra med ønsker slik at vi kan tilpasse innholdet etter behov. Det er klart at det er ganske ulikt å jobbe som illustratør i f.eks Italia, Spania, Tyskland og Norge – så her har vi en gylden mulighet til å  diskutere, lære av hverandre og knytte sterkere bånd!

Dette blir utrolig spennende!

Fin og informativ nettside der forhåpentligvis alle europeiske illustrasjonsorganisasjoner vil bli med på årest happening i Oslo!