Medlemmer ønskes velkommen til Grafills generalforsamling 2014. Generalforsamlingen avholdes i Grafills lokaler i Rosenkrantz gt 21, i dag kl 18.00.

Innkalling med papirer på grafill.no

Innkalling med papirer på grafill.no

Årberetningen med 2 sider om faggruppa Grafill Illustrasjon og aktivitetene arrangert i 2013.

Årberetningen med 2 sider om faggruppa Grafill Illustrasjon og aktivitetene arrangert i 2013.

Årsberetningen med informasjon om Grafill og bilde av hovedstyret. (Kilde:grafill.no)

Årsberetningen med informasjon om Grafill og bilde av hovedstyret. (Kilde:grafill.no)