Sist jeg var på møte i  Litteraturbrukets Arbeidsutvalg var på Litteraturhuset i Bergen. I dag skal jeg på nytt møte på Oslos Litteraturhus, og dagens agenda ser ut til å være like fargerik som veggen utenfor Litteraturhuset i Bergen!

Arbeidsutvalget er et rådgivende organ for prosjektlederen og for Norsk Forfattersentrum, og har ansvaret for driften av Litteraturbruket og for at brukets konkrete mål og visjoner nås. AU skal i størst mulig grad representere alle brukergrupper, kjønn, alder og fylker.

Litteraturhuset i Bergen

Litteraturhuset i Bergen