Se så fin papirversjonen av invitasjonen til Sharing Possibilities – Oslo 2014 ble! Denne ble delt ut til alle som deltok på European Illustrators Forum sitt møte i Bologna.

Andre som har tilknytning til en illustrasjonorganisasjon i Europa er også invitert.

Forhåpentligvis vil den spre seg videre slik at vi kan lokalisere alle organisasjoner som arbeider for og med illustrasjon. Både Grafill og Svenska Tecknare, som samarbeider med EIF om denne kongressen, ønsker kontakt med søster- og brororganisasjoner i Europa!

Papirinvitasjonen henviser til oppdatert nettsiden slik at invitasjonen ikke ”går ut på dato” med det første.

05_desillustrert_cathrine_louise_finstad_illustrasjon_tekst