NORSKE HEMMELIGHETER blir kunstnerisk innslag i Theresesgate! I samarbeid med Kollaboratoriet, Bymiljøetaten og Lala Tøyen skal hemmelige tanker krydre gatebildet på Bislet.

Vi er i full gang med arbeidet og vil dele både prosess og resultat! Som vi gleder oss til å vise frem hemmeligheter på en helt ny måte!

«Sceneskift Thereses gate er et pilotprosjekt som utforsker nye rammer for en helhetlig byutvikling. Pilotprosjektet vil danne grunnlaget for en ny metode innen brukermedvirkning, midlertidig bruk av byrommet, og et diskusjonsgrunnlag for fremtidig arealdisponering i Oslo kommune.»

«Det overordnede målet for Sceneskift Thereses gate er å teste ut alternativ bruk for de frigitte arealene i gata.  For å teste ut alternativ bruk skal det gjennomføres en rekke tiltak av temporær art. Tiltakene skal være av en karakter som styrker Thereses gate som en attraktiv nærmiljø- og handlegate.» (kilde: sceneskift.no)

Endelig kan vi avsløre hemmeligheten om at NORSKE HEMMELIGHETER hvert øyeblikk skal bli gatekunst!

Endelig kan vi avsløre hemmeligheten om at NORSKE HEMMELIGHETER hvert øyeblikk blir gatekunst!