I morgen skal heftet «En by. En blokk. Et hjem. En nabo» lanseres. Heftet bygger på samtaler og sitater fra beboere i en kommunal blokk i Oslo. Heftet dokumenterer tankene rundt det å ha en nabo i en bygård i hovedstaden. Her er det første oppslaget som illustrerer menneskene som lever livene sine i de ulike leilighetene i den aktuelle blokka:

19_blokk_desillustrert_cathrine_louise_finstad_illustrasjon_tekst

19b_blokk_desillustrert_cathrine_louise_finstad_illustrasjon_tekst