Det har blitt en del utklipp av NORSKE HEMMELIGHETER i media fra 2009 frem til i dag. For å få en liten oversikt, har jeg tenkt til å publisere noen innlegg med tekst og foto om de ulike presseoppslagene vi har fått opp igjennom årene.

Forhåpentligvis vil dette gjøre utklippsboka litt ryddigere, samt at det nå kan bli enklere å finne når ulike artikler har blitt publisert om prosjektet.

04_avis_presseoppslag_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad_tekst

Jakten på alle utklippene har begynt! Nå skal det bli oversikt i pressearkivet!