Facebookevent for NORSKE HEMMELIGHETER sin utstilling 30. august er på plass. Join eventet her.

Vi skal male hemmeligheter på lerret for første gang, og har inkludert små malingsflekker i designet!

Vi skal male hemmeligheter på lerret for første gang, og har inkludert små malingsflekker i designet.

Deichman Majorstua har opprettet event for utstillingen som åpner 30. august kl. 13:00.

Deichman Majorstua har opprettet event for utstillingen som åpner 30. august kl. 13:00.

På norskehemmeligheter.no har vi også laget til en ekstra infoknapp om utstillingen.

På norskehemmeligheter.no har vi også satt inn en ekstra infoknapp om utstillingen.