Jeg har fått referanse fra da jeg var gjesteforeleser og hadde workshop på Norges Kreative Høyskole. Den lyder slik:

«Vi har hatt gleden av å ha Cathrine som gjesteforeleser hos oss på illustrasjonslinjen høsten 2013. Cathrine involverte prosjektet Norske hemmeligheter i en oppgave studentene jobbet med på skolen. Hun inspirerte studentene med sitt foredrag om det å skape Norske hemmeligheter. Cathrine ga studentene en innføring i hvordan det er å jobbe med en ide som har utviklet seg til å bli en suksess. 

Gjennom å få illustrere ”hemmeligheter” for Cathrine fikk studentene lærerik erfaring og de fikk oppleve å se sine egne illustrasjoner i bruk på bloggen til Norske hemmeligheter.

Dette har vært et spennende samarbeid. Cathrines konsept og formidlingsevne har vært til stor motivasjon og inspirasjon for oss på Norges Kreative Høyskole.» Lise Larsen Kjelstrup, Norges Kreative Høyskole

Dagen hos illustrasjonstudentene på NKH besto av et foredrag om NORSKE HEMMELIGHETER og en workshop der studentene analyserte mulige avsendere av hemmeligheter ut i fra  psykografisk og demografisk segmentering. I tillegg ble det illustrert hemmeligheter som ble publisert på norskehemmeligheter.no. (Foto:NKH sin facebookside

Dagen hos illustrasjonstudentene på NKH besto av et foredrag om NORSKE HEMMELIGHETER og en workshop der studentene analyserte mulige avsendere av hemmeligheter ut i fra psykografisk og demografisk segmentering. I tillegg ble det illustrert hemmeligheter som ble publisert på norskehemmeligheter.no. (Foto: Maria Revelj Kilde: Norges Kreative Høyskole sine facebooksider.)