Hemmelighetene som sendes inn til kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER speiler dagene og tiden. Et av de klareste skillene på hemmelighetene som omhandler redsel og grufull frykt er 22. juli.

Fra vi begynte å samle inn hemmeligheter i 2009 frem til 22.juli 2011, hadde vi aldri sett en hemmelighet der en vanlig mann i gata var redd for terror i Norge.
Heldigvis kom også hemmelighetene med varme hjerter raskt inn som en motpol til frykten. Noen skrev setninger om å leve i nuet, om å ta vare på hverandre og om å si takk.

Her er et lite utvalg:

Alle illustrasjoner fra norskehemmeligheter.no

Alle illustrasjoner fra norskehemmeligheter.no