Endelig har sniktitten blitt til en ferdig, blå, illustrert vegg! NORSKE HEMMELIGHETER er for første gang gatekunst! Utrolig gøy!

NORSKE HEMMELIGHETER er et av de kunstneriske bidragene til Sceneskift Theresesgate. Kunstprosjektet er gjennomført i samarbeid med Kollaboratoriet, Lala Tøyen og Bymiljøetaten.

«Sceneskift Thereses gate er et pilotprosjekt som utforsker nye rammer for en helhetlig byutvikling. Pilotprosjektet vil danne grunnlaget for en ny metode innen brukermedvirkning, midlertidig bruk av byrommet, og et diskusjonsgrunnlag for fremtidig arealdisponering i Oslo kommune.» (kilde: sceneskift.no)

08_kollaboratoriet_gatekunst_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad_tekst