Jeg har vært gjesteforelser for studentene ved Digital Kunst og Håndverk på HiOA denne måneden. Vi har hatt en dag med forelesning og oppgave, en dag med workshop og en dag med presentasjon.

Alle studentene har levert arbeidskrav med illustrerte hemmeligheter i originalfil og som webfil.
Et av spørsmålene som flere hadde, var rundt skalering av fil. Derfor har jeg laget dette innlegget med en kort beskrivelse som en ressurs til studentene.

Mer om dpi (dots per inch) finnes her.

Dette er bruksanvisningen jeg bruker i Photoshop:

MIn originalfil/arbeisfil lages i 300 dpi. Denne filen er

Min originalfil/arbeisfil lages i 300 dpi. Denne filen er 1772 pixels x 1772 pixels i 300 dpi. (NB! Jeg har nå lagret filen min med navn i den mappa jeg vil ha den)

Endrer jeg til cm ser jeg atmin fil tilsvarer 15 x 15 cm i 300 dpi.

Endrer jeg til cm ser jeg at min fil tilsvarer 15 x 15 cm i 300 dpi.

Jeg skal bruke filen på web og endrer derfor fra 300 dpi til 72 dpi. Da ser jeg ar filens størrelse også endres fra 1772 x1772 pixler til 425x425 pixler.

Jeg skal bruke filen på web og endrer derfor fra 300 dpi til 72 dpi. Da ser jeg at filens størrelse også endres fra 1772 x1772 pixler til 425×425 pixler.

Jeg setter min fil til  å være 400x 400 pixler ettersom det er mitt forhåndsbestemte format på bloggen.

Jeg setter min fil til å være 400x 400 pixler ettersom det er mitt forhåndsbestemte format på bloggen.  Oppløsningen er fortsatt 72 dpi.

Jeg skal lagre og velger Fil og Save for web.

Jeg skal lagre og velger Fil og Save for web.

Fordi jeg vil at filen skal være så "liten" som mulig velger jeg Optimize to file size 100 kb

Fordi jeg vil at filen skal være så «liten» som mulig velger jeg Optimize to file size

Ger har jeg valgt 100 kb.

Her har jeg valgt 100 kb. Man må sjekke hvor mye kvaliteten evt forringes og lagre på så lav Quality som resultatet tillater. Jeg trykker OK og lagrer denne med nytt navn.

Når denne fila er lagret og man går tilbake til originalfila og lukker denne, er det viktig å veøge Don´t save. Ellers vil også hovedfila de lagres i webformat.

Når webfila (72 dpi) er lagret og man går tilbake til originalfila og lukker denne, er det viktig å velge Don´t save. Ellers vil også hovedfila de lagres i webformat.

Du skla da sitte igjen med en

Du skal da sitte igjen med en webfil som er 400 x 400 pixler (eller ditt valgte webformat) i ca 100 kb. (denne fila er i 72. dpi)

OG en originalfil som er

OG en originalfil som er langt større – 14 MB som her i 1772×1772 pixler. (denne fila er i 300 dpi)