Nylig tok redaktøren av pjong! – et kulturmagasin på nett, kontakt for å høre om NORSKE HEMMELIGHETER. Den digitale samtalen ligger ute på nettet og består av spørsmål og svar som dette:

«Erika (Pjong!): Jeg syns det er så fint at dere illustrerer tekstene. Fortell om hvorfor dere har valgt å gjøre det på denne måten.

Cathrine (NORSKE HEMMELIGHETER): Målet for prosjektet er å skape større åpenhet rundt skambelagte tema. Ved å bruke illustrasjon som virkemiddel håper vi på at det skal bli lettere å snakke om tematikk man normalt ikke snakker høyt om. Responsen på prosjektet er positiv. Mange sender inn meldinger om at de er glade for å se at de ikke er alene om tankene sine, noen sier at de føler seg sett når illustrasjonen av deres hemmelighet ligger på nettet og andre sier at bare det å formulere ned en setning har virket terapeutisk.»

Les hele artikkelen her!

Pjong! skriver om illustrasjon og der er NORSKE HEMMELIGHETER med!

Pjong! skriver om illustrasjon og der er NORSKE HEMMELIGHETER med!

Pjong! er et kulturmagasin på nett som inviterer kreative mennesker i Norge til å bidra med egne prosjekter. Det er et visuelt nettsted, som viser alt fra bildeserier, filmsnutter, illustrasjoner og gatekunst.

En av hemmelighetene fra NORSKE HEMMELIGHETER.

Pjong! er et kulturmagasin på nett som inviterer kreative mennesker i Norge til å bidra med egne prosjekter. Det er et visuelt nettsted, som viser alt fra bildeserier, filmsnutter, illustrasjoner og gatekunst.