Grafill har også publisert artikkelen om Sharing Possibilities Oslo 2014 på sine nettsider. Forsatt veldig gøy med gode tilbakemeldinger om arrangementet!

«In October 25 nations gathered in Oslo to discuss the best way forward for the illustration field.» Slik lyder de første linjene om det store eventet som ble arrangert for organisasjoner som jobber for og med illustrasjon i europa.

«In October 25 nations gathered in Oslo to discuss the best way forward for the illustration field.» Slik lyder de første linjene om det store eventet som ble arrangert for organisasjoner som jobber for og med illustrasjon i europa.