Mandag 2. mars er det kunst - og håndverkskonferanse

Kunst – og håndverkskonferanse er noe å dyppe hendene sine i!

Foreløpig ikke noe program som ligger ute, men

Tittel på konferansen er «Tenkende hender- skapende kraft i norsk skole»