Det nærmer seg tid for Grafill sin årsberetning, og jeg skal skrive noen linjer om Sharing Possibilities Oslo 2014.

Det er noe med å dokumentere det man gjør. Det er så lett å glemme hva dagene og tida går til. Og veldig ofte tar jeg meg i å svare «Jeg gjør litt av hvert» eller «Dagene ruller og går» når jeg blir spurt om hva jeg jobber med for tida, eller hva jeg har gjort i det siste. Da er det veldig greit å ha litt dokumentasjon på hva man faktisk har utretta.

I disse dager går jeg igjennom bilderullen på mobilen, og ser at det er mye som har skjedd i året som har gått. Muligens skulle vi alle skrevet en årsrapport, for å huske litt bedre og for å gi oss et klapp på skuldra for det man har fått til.

Ord og bilde

Ord og bilde