Jeg håper at det brukes like mye energi på å lære opp dem som kjøper tjenester/kunst av kunstnere og kulturutøvere. Det hjelper så lite å «lære seg» å tjene penger når kunden fortsatt forventer at de ikke skal måtte betale for seg…

Galleri- og museumsbloggen

Med blå-blå regjering hører vi stadig oftere om at kunst- og kulturorganisasjoner skal være økonomisk bærekraftige. Det vil si at kunstnerne skal kunne leve av kunsten sin og ikke være avhengige av offentlige midler. I dag er det slik at det offentlige står for i underkant av 60 prosent av kunstfeltets totale økonomi, hvorav staten alene står for 43 prosent. Markedet, publikum og diverse andre (stort sett private brukere) står for 40 prosent (Solhjell og Øien, 2012: 241). Hvordan skal kunstnerne gå fra å være nærmest totalavhengige av offentlig støtte til å fungere selvstendig økonomisk?

I kulturbudsjettet for 2015 (side 11) skriver den nye regjeringen følgende om egen kulturpolitikk rundt kunstneres økonomi og levekår:

”Løsningen på utfordringene for kunstnernes levekår kan med andre ord ikke ligge i at staten skal lønne alle som ønsker å leve av kunsten, men at flere kunstnere må kunne fungere kommersielt. Dette vil gi kunstnere…

Vis opprinnelig innlegg 272 ord igjen