Med en så hyggelig start på uka, skulle man nesten ikke tro at det kunne bli bedre! Inntil referansen fra mandagens foredrag dukka opp  i mailen. Tenk å være noen høydepunkt! Så glad jeg er!

«Cathrine Louise Finstad har snakket om illustrasjon og om Norske hemmeligheter på Kunst- og håndverkskonferansen 2015. Konferansen er arrangert av høgskolene i Telemark og Oslo/Akershus (HiT og HiOA), og arrangeres årlig for grunnskolelærere i kunst og håndverk i tillegg til faglærerstudenter.

Finstads morsomme og overraskende vinklinger bidro til forståelse for illustrasjoners nytteverdi og egenverdi. Hun skapte engasjement blant publikum med sin uanstrengte formidlingsmåte.

I tillegg til foredraget ledet hun også en kort og effektiv workshop basert på Norske hemmeligheter. 150 konferansedeltakere fikk utdelt til sammen 8 ulike hemmeligheter fra arkivet og fikk tegne hver sin hemmelighet.

I et evalueringsskjema som ble sendt ut i ettertid ble Finstads innlegg trukket fram som et høydepunkt av flere deltakere.» Peter Haakonsen, høgskolelektor ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gjennomgang av praktisk oppgave-- (Kilde: @livdahlin /instagram)

Gjennomgang av praktisk oppgave. (Kilde: @livdahlin /instagram)

På min foredragside samler jeg referanser fra ulike foredrag.