NORSKE HEMMELIGHETER sin instagramkonto har hatt rakettfart siden den ble lansert i begynnelsen av året. Over 8000 følgere får hver dag illustrerte hemmeligheter rett på mobilen. Vi er så glade for responsen!

Instagramkontoen ble opprettet for å være en peiler ned i arkivet og plukker frem hemmeligheter som har blitt sendt inn i perioden fra 2009 frem til nå. Alle hemmelighetene er tilgjengelig på nettsiden, men nå som mengden har blitt såpass stor er det ikke like ofte at man tar seg tid til å bla hele veien tilbake på nett!

Dette føler vi er løst med instagramkontoen. Gode gjensyn og velfortjente repriser!

08_illustrasjon_desillustrert_Cathrine_Louise_Finstad_tekst_illustrasjon_foredragsholder