Etter at NORSKE HEMMELIGHETER fant sin plass på Instagram, har vi fått en ny plattform der vi kan møte publikum. Vi er velsigna med de aller beste leserene som gir kommentarer som inspirerer til nye innfallsvinkler på prosjektet.

Hva er for eksempel en klassisk hemmelighet? Vi har ikke tenkt på det før @eventyrdamen på Instagram kommenterte hemmeligheten under…

En klassiker er «noe som har varig verdi eller av tidløs kvalitet» sier Wikipedia, og det kan jo synes at dette med lappen i premie for å la være og røyke er nettopp det.. hvis man røyker allikevel. En hemmelighet som har holdt seg like aktuell siden 80-tallet…

Her er altså en klassisk hemmelighet, hvilke andre finnes mon tro?

@eventyrdamen er sitert med tillatelse

@eventyrdamen er sitert med tillatelse