I høst gjesteforeleste jeg for studentene i Digital kunst og håndverk på HiOA. Det var utrolig flotte dager med gode samtaler og inspirerende workshop! Det hele resulterte i en to ukers utstilling. Man skulle nesten ikke tro at det kunne bli bedre. Men dét ble det!

Flere lærere har tatt NORSKE HEMMELIGHETER inn i klasserommet, og sist ut er Irene Brakvatne Elvsvebakken som var en av studentene på nevnte workshop. Hun jobber som lærer på Ottestad ungdomsskole, og jeg har fått mailintervjue henne om hennes opplegg i skolen:

9 ABC på Ottestad ungdomsskole har illustrert hemmeligheter.

9 ABC på Ottestad ungdomsskole har illustrert hemmeligheter.

Hvordan valgte du ut hemmelighetene du ønsket at elevene skulle få tegne?

Jeg brukte litt tid på å velge ut de litt «lettere» hemmelighetene. Hemmeligheter som var humoristiske, lette å forstå, eller som ungdommer på 14 år kan relatere til.

Var det noe spesielt du måtte tenke på eller ta hensyn til mtp barnas alder?
Jeg ønsket å unngå hemmeligheter som omhandlet sex, rusmidler og lignende. Grunnen til dette var at jeg brukte opplegget for at elevene skulle nå kompetansemål som gikk på digital bildebehandling. Jeg hadde rett og slett ikke tid til å ha lengre samtaler i klasserommet om de ulike hemmelighetene. Hadde det vært min egen klasse hadde jeg vurdert å gjøre det annerledes fordi jeg da har større anledning til å jobbe tverrfaglig.

Hvordan arbeidet elevene med sin hemmelighet?
Alle måtte tegne tre skisser/forslag til hvordan den skulle utformes. Deretter tegnet de på ark, og vi scannet tegningen inn i Gimp der de bearbeidet den ytterligere etter konkrete mål. Tilslutt skulle de skrive noen linjer om bakgrunnen for valg av motiv, samt erfaringer.

Var det noe konkret som gjorde at du synes at dette var en annerledes tegneoppgave enn ellers?
Det at hemmelighetene er ekte – det finnes noen mennesker rundt omkring i landet som bærer på disse hemmelighetene.

Husker du om du la merke til noe spesielt med stemningen i klasserommet under oppgaven eller presentasjonen av resultatet på veggen?
Det var en lett stemning fordi elevene syntes dette var en lystbetont oppgave. Jeg tenker at stemningen kunne vært annerledes dersom man hadde valgt andre typer hemmeligheter.

Ser du at en oppgave som dette kan gi merverdi til klassemiljøet, eller at tematikk som f.eks mobbing eller annet som kan være aktuelt i en skolehverdag kan snakkes om på en ny måte?
Ja, helt klart. Dette er en fin innfallsvinkel til å samtale om slike temaer. Hadde det vært min egen klasse ville jeg vurdert å jobbe tverrfaglig med fag som for eksempel RLE der temaene omhandler ungdom, forelskelse, homofili, menneskeverd, med mer.

Hva syntes elevene selv om oppgaven?
Elevene syntes det var en morsom oppgave og de beskrev den som lærerik og annerledes enn tidligere oppgaver i kunst og håndverk.

Vil du anbefale et opplegg som dette i skolen? Og hvorfor?
Ja, absolutt. Her kan man velge ulike vinklinger ut i fra hvilke kompetansemål man ønsker å jobbe mot.

Her kan du se resultatet da Borgheim ungdomsskole med lærer Kristina Pettersen gjorde det samme, da Silje Melhus Sjølli fra Slattum skole engasjerte elevene sine i 7. trinn OG hadde hemmeligheter på årets sommeravslutning, og da lærer Anette Juliussen tok opplegget til sin klasse.

NORSKE HEMMELIGHETER holder foredrag, med eller uten workshop, tilpasset ønsket tema og publikum. Ta gjerne kontakt på mail cathrine(at)norskehemmeligheter.no eller på mobil 92 02 15 39.