I dag er det Oslo Kulturnatt og med det siste dagen utstillingen Street Art henger i Grafill sine lokaler R21.

Jeg var så heldig å få ønske velkommen til utstillingen på åpningsdagen, og en av de tingene jeg sa under velkomstsnakken var dette med hvordan vi deler plakater i dag.

Det er nemlig ganske annerledes enn tidligere. På selve åpningsdagen delte jeg selv et bilde, en plakat. På Instagram. Og mye av det vi ser i dag er nettopp via sosiale medier og innenfor de rammene dette setter. På Instagram har det f.eks inntil helt nylig kun vært mulig å dele kvadratiske foto. Dette betyr jo at man i mange tilfeller må ta utsnitt for å passe inn i malen som er laget.

Det var derfor ekstra flott at utstilingshøsten i R21 kunne starte med å vise frem plakater sånn som de skal vises frem! Nemlig i full størrelse og på veggen der folk ferdes. På selve åpningsdagen var vi rundt 350 personer som så plakatene trone på veggene i all sin glans!

Her er noen bilder jeg knipsa:

Sprutfullt i lokalet!

Sprutfullt i lokalet og masse å se på veggene!

Første plakatveggen jeg har sett der hver plakat har fått sine tilmålte centimeter...

Første plakatveggen jeg har sett der hver plakat har fått sine tilmålte centimeter…

Eneste sure fjeset jeg så var pølsemannen...

Eneste sure fjeset jeg så var pølsemannen…

Kink som er verdt det

Kink som er verdt det

Plakat, plakat, plakat...

Plakat, plakat, plakat…