Illustrasjonkatalogen  Norwegian Illustrators no. 5 ble lansert i høst, og hver av illustratørene som var representert fikk et oppslag å boltre seg på. Det ble en nøye utvelgelse, og jeg satte sammen fem bilder/arbeider som jeg mener selger meg på en riktig måte.

Det femte bidraget mitt ble ble et oppslag fra heftet «En by. En blokk. Et hjem. En nabo.», et dokumentasjonsprosjekt fra en kommunal bygård i Oslo.

Jeg valgte dette arbeidet fordi jeg elsker prosjekter som har med mennesker å gjøre og fordi jeg mener at å dokumentere med illustrasjon kan få frem historier som blir borte i statistikken.

22_illustrasjonkatalog_portfolio_Cathrine_Louise_Finstad_desillustrert

«Jeg savner ingen. Jeg savner ingen. Jeg savner ingenting… Det er klart jeg savner noen…» Et av sitatene fra prosjektet.

De andre arbeidene som representerer meg i katalogen er illustrasjonen av en skeiv iskrem fra kunstprosjektet NORSKE HEMMELIGHETER. Den synes jeg viser at illustrasjon ikke må være det jeg kaller «riktigpiktig».

Jeg har også med et veggmaleri fra samme prosjekt. Dette valgte jeg for å vise frem at jeg kan jobbe med store formater og i samarbeid med andre.

I tillegg har jeg med illustrasjonen jeg laget til trykksaker for Drømmeukene under Mulighetskonferansen. Den viser en teknikk og stil jeg liker. Samt har en oppdragsgiver som arbeider med gode prosjekter jeg har tro på!

Det siste arbeidet jeg fikk skvisa inn på oppslaget mitt var et bilde fra utstillingen på Galleri Infill. Bildet ble valgt for å vise at jeg kan arrangere utstillinger som ikke behøver å være tradisjonelle bilder på en vegg.

22b_illustrasjonkatalog_portfolio_Cathrine_Louise_Finstad_desillustrert

Slik er mitt oppslag i Norwegian Illustrators no. 5