Det er to kunstrelaterte ting jeg har fått med meg som er verdt noen ord og anbefalinger. Nemlig første episoden av den nye sesongen «Ein idiot på tur» (NRK på nett). Den handler nemlig om hva som er vitsen med kunst og kanskje litt om hva som kan være kunst eller ikke? Blir for eksempel hundebæsj kunst om man strør kakepynt på den? Og kan kunst lages i en fei og bli et mesterverk?

Jeg er superfan av idé og har illustrert MYE med eggeklokka på bordet – så dette var interessant.

25_kunst_momsfritt_desilllustrert_cathrine_louise_finstad

Dette sto på skjermen min etter at tastaturet hadde fått leve sitt eget liv i veska. Kanskje en slags Art by accident?

Den andre kunstrelaterte tingen jeg har bitt meg merke i, er pressemeldinga fra Norske Billedkunstnere som sammen med Marit Følstad har fått medhold i sak om moms ved innførsel av samtidskunst til Norge. Nå kan man med andre ord helt lovlig innføre f.eks kakestrøbestrødde kunstelementer, hurtiglagede mesterverk og annen samtidskunst uten å måtte betale moms!

25_kunst_nrk_enidiotpatur_desilllustrert_cathrine_louise_finstad

Første program av Ein idiot på tur- meininga med livet kan anbefales! Sjekk ut Nrk på nett.

NBK sin pressemelding :

«FULLT MEDHOLD I OSLO TINGRETT I SAK OM MVA. VED INNFØRSEL AV SAMTIDSKUNST TIL NORGE

Norske Billedkunstnere (NBK) gikk sammen med kunstneren Marit Følstad til sak mot Finansdepartementet høsten 2014, på grunn av urettmessig momsbelastning av hennes kunstverk i neon «Dangerous/Anger» ved innførsel av verket til Norge fra England. Som kjent er kunstneres innførsel av egne kunstverk unntatt moms, men tollmyndigheten hevdet Følstads neonverk var et lysskilt og ikke en skulptur, og derfor heller ikke et kunstverk i lovens forstand. Følgelig ble Følstad avkrevd moms for verket. 

Problemstillingen er av stor betydning for norske samtidskunstnere og har de siste årene representert et økende problem for kunstnere som innfører sine egne verker til Norge fra utlandet. Bare overfor NBK har et tredvetalls kunstnere tilkjennegitt å ha blitt avkrevd moms av tollmyndigheten fordi deres verk ikke er blitt ansett som kunst. I enkelte tilfeller har kunstnere som ikke har kunnet betale tollmyndighetens momskrav vært nødt til å destruere egne kunstverk i tollen. Momskravene har variert i størrelse fra noen få tusenlapper til flere hundretusen kroner.

Det er derfor med atskillig glede, og lettelse, vi har mottatt Oslo tingretts dom i saken av 14. april 2016 som gir Følstad og NBK fullt medhold i at «Dangerous/Anger» er et kunstverk i momslovens forstand og slår fast at tollmyndighetenes vedtak er ugyldig. Dommen anlegger en vid forståelse av hva som må forstås med tolltariffens skulpturbegrep og vil ha betydning for innførsel av all samtidskunst til Norge. Dommens klarlegging av rettstilstanden på området gir forutsigbare og like vilkår for alle kunstnere, uavhengig av uttrykksform og anvendte teknikker. Dette vil etter NBKs syn igjen kunne bidra til å sikre fortsatt internasjonalisering og profesjonalisering av norsk samtidskunst slik den i dag fremstår, med sin varierte materialbruk, teknikk og eksperimenterende tradisjon.»