NORSKE HEMMELIGHETER har fast spalte i tidsskriftet Stemmer, som nå nærmer seg ny utgave. Det betyr at filer må klargjøres og hemmeligheter sendes over til redaksjonen som lurer på hvilke hemmeligheter som kommer på trykk denne gangen…

Utvalget er satt sammen slik at de ikke bare gir tanker og assosiasjoner hver for seg, men at de også kanskje forteller noe mer sammen.

Skal bli spennende å få bladet i hendene!

25_illustrasjonsagent_desillustrert_cathrine_louise_finstad_tekst_illustrasjon_foredragsholder