Så utrolig fint å se konkrete eksempler på nye prosjekter inspirert av NORSKE HEMMELIGHETER!

Berits k&h-blogg

I forbindelse med internasjonal uke har jeg jobbet med Fns barnekonvensjon sammen med 8. klasse. Jeg valgte ut tre rettigheter for barn, og elevene illustrerte disse etter å ha blitt inspirert av Norske hemmeligheter. Etter å ha scannet inn bildene, lastet elevene opp Gimp. Der skalerte de bildene og la inn tekst. Ungdommene syntes dette var en morsom oppgave, og resultatet ble svært flott. I dag har vi hatt utstilling i gymsalen i forbindelse med antimobbekafé, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger.

Kompetansemålene vi har jobbet med er:

* Bruke ulike materialer og redskaper i arbeidet med bilder

* Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Vis opprinnelig innlegg