Endelig fikk jeg møte tre av de fire skuespiller´ne som har laget teater basert på NORSKE HEMMELIGHETER. Vi har vært på café og sett på avisoppslag og bilder fra 24-timersprosjektet som foregikk i påsken.

Utrolig spennende å høre om hvordan hemmeligheter fra NORSKE HEMMELIGHETER vekkes opp fra sitt illustrerte liv på papiret til å bli skuespill i menneskekropper! Vi gleder oss til samarbeid med Line, Lucy, Neda og Håkon, mer info kommer…

Tre blide skuespillere som har både fine fotos og oppslag i media fra oppsettingen av hemmelighetsfullt teaterstykke.

Østlandsposten trykket både tekst og bilder om prosjektet der teater blei til på 24 timer.

Østlandsposten trykket både tekst og bilder om prosjektet der teater blei til på 24 timer.

Konseptet presenteres enkelt og greit. Teater på 24 timer basert på NORSKE HEMMELIGHETER.

Konseptet presenteres enkelt og greit. Teater på 24 timer basert på NORSKE HEMMELIGHETER.